بایگانی برچسب: شعرهاای بامزه و پند آموز

متن عجیب از درد دل خسته دلان!

خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن
در  این دنیا چه دشوار است
چه رنجی می کشد انکس که انسان است و از احساس سرشار است