بایگانی برچسب: امام هادی (ع)

چهل حدیث از امام هادی (ع) در مورد مومن و منافق

امام نقی

۱ – هر کس از بدى‏اش ناراحت و از خوبى‏اش خوشحال شود، این نشانه مسلمانمؤمن است و نشانه منافق این است که بدى‏اش ناراحتش نمى‏کند و خوبى‏اش او راخوشحال نمى‏سازد.

۲- مؤمن شوخ و شنگ است، و منافق اخمو و عصبانى.

۳- مؤمن به میل ...