بایگانی دسته: گوناگون

در این دسته مطالب مربوط به بخش وب نوشته قرار میگیرد.

آن شب لبش را با لبم درگیر میکرد

آن شب لبش را با لبم درگیر میکرد

من را میان چشم خود تکثیر میکرد

انداخته بر گردنم دستان خود را

با تار زلفش قلب من زنجیر میکرد

مبهوت ماندم بر سخن های عجیبش

خوابی که دیشب دیده را تعبیر میکرد

با من ز رفتن یا پریدن حرف میزد

گاهی برایم عشق را تفسیر میکرد

مانند ماهی که گرفته رنگ غم را

حالش میان گریه ها تغییر میکرد

اشکش به روی صورت من ...

آسمان دربند و زنجیر آمدی …؟ (تقدیم به موسی بن جعفر)

۱۴ سالی که در زندان اسیر

ای که قلبت در جوانی گشت پیر ..!!

گم نمودی روز و شب را سالهاست

بر تنت جای همه آزارهاست

تو همان شیر به بند افتاده ای

خسته بر مرگ خودت آماده ای

در قفس بال و پرت را چیده اند

در میان اشک تو خندیده اند ..!!

ای همای بال و پر قیچی شده

دست و پا زنجیر بهر چی شده

آسمان در بند و زنجیر آمدی ؟

مرغ افلاکی ز ...

ما منتظر شاه زمانیم

ما منتظر شاه زمانیم که آید ؟

مایی که سرا پا همه تقصیر گناهیم

ما صاحب یک قلب سیاهیم

دلبسته به دنیا شده ایم و همه غرقیم

بیهوده پی گمشده ی فاطمه گردیم

وقتی نکند کار کسی بهر ظهورش

وقتی همه سرگرم به این دیر فناییم

با خلق بپیوسته و از حق که جداییم

وقتی که کسی منتظرش نیست دراینجا

ما را چه به دیدار عزیز دل زهرا ..!!

کافی نبود یار خجل ...

بازی گوسفند های بامزه

گوسفند های بامزه

امروز توی نت میگشتم که یه بازی فلش خیلی جالب رو دیدم که این بازی رو از روی کارتونش یعنی گوسفند های بامزه (shaun the sheep) ساختن و کارتونش هم از خودش بامزه تر بود. خلاصه رفتیم تو نخ بازی و خیلی هم خوشم اومد و تمومش هم کردم (:

این بازی فلش خیلی زیبا و جالب ساخت ...